ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛ.ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛ.ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛ.ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

 

 

 

 

 

 

Επωνυμία: ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

 

Διεύθυνση: Άνω Χερσόνησος

ΑΡ. ΓΕΜ.Η. 12400792700
ΑΦΜ: 094194698

ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ